Mobile Holder CR 118 hjælp

background image

Nokia Monteringsfæste til holder
HH-20 og Nokia Mobilholder
CR-118

9220098/2

1

E

B

A

C

D

background image

A

B

C

D

2

E

F

G

5

7

6

8

3

4

background image

9

10

12

11

background image

DANSK

© 2009-2010 Nokia. Alle rettigheder
forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og logoet
Nokia Original Accessories er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende
Nokia Corporation.