Mobile Holder CR 118 Help

background image

Nokia Holder Easy Mount HH-20
en CR-118

9220097/2

1

E

B

A

C

D

background image

A

B

C

D

2

E

F

G

5

7

6

8

3

4

background image

9

10

12

11

background image

NEDERLANDS

© 2009-2010 Nokia. Alle rechten
voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en het
Nokia Original Accessories logo zijn
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Nokia Corporation.