Mobile Holder CR 118 Hjelp

background image

Holderfestet Nokia HH-20 og
CR-118

9220098/2

1

E

B

A

C

D

background image

A

B

C

D

2

E

F

G

5

7

6

8

3

4

background image

9

10

12

11

background image

NORSK

© 2009–2010 Nokia. Alle rettigheter
forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og
Nokia Original Accessories-logoen er
varemerker eller registrerte varemerker
for Nokia Corporation.