Mobile Holder CR 118 Hjälp

background image

Nokia Monteringsfäste för
hållare HH-20 och CR-118

9220098/2

1

E

B

A

C

D

background image

A

B

C

D

2

E

F

G

5

7

6

8

3

4

background image

9

10

12

11

background image

SVENSKA

© 2009-2010 Nokia. Alla rättigheter
förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och
Nokia Original Accessories-logotypen är
varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör Nokia Corporation.